Risicomanagement

Voorspelbare projecten is waar wij naar streven. Dit betekent dat er een continue monitoring plaats vindt van mogelijke bedreigingen van deze voorspelbaarheid: de risico’s. Door actief risicomanagement te voeren wordt een project meer voorspelbaar in tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en op het gebied van de omgeving waarin gewerkt wordt.

Wat doen wij?

Risicomanagement een (nieuwe) impuls geven! Dit loopt uiteen van (strategisch) advies over het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie maar ook het implementeren en uitvoeren van risicomanagement. Het creëren van risicobewustzijn binnen (project)teams is uiteraard onderdeel hiervan.

Vertel mij meer

(Strategisch) Advies Risicomanagement

Implementatie of optimalisatie van risicomanagementproces begint met een gedegen analyse van het huidige niveau (kennisniveau of indien aanwezig het aanwezige proces) binnen uw organisatie. Met die kennis kan vervolgens de gewenste situatie (doelstellingen) gedefinieerd worden en kan dit worden omgezet tot een implementatieplan.

Vervolgstap is het implementeren van het systeem alsmede het creëren van het risicobewustzijn binnen de organisatie.

Uitvoerend risicomanagement

Uitvoerend risicomanagement begint met het identificeren van risico’s (potentiële bedreigingen van het behalen van de projectdoelstellingen). Door middel van één-op-één gesprekken en integrale risicosessies gaan we de risico’s inventariseren en kwantificeren.

Als het initiële dossier kaart gebracht, is het belangrijk om te gaan kijken welke aanpak het beste bij het risico past: de risicobeheersing. Per risico wordt gekeken naar beheersmaatregelen om a) hoe preventief het risico te voorkomen en b) indien het risico toch optreed, de impact te verlagen.

Nadat het initiële dossier staat, start het actualiseren. Het actief sturen op het beheersen van de risico’s draagt bij aan het mogelijk afnemen van de kans van optreden. Daarnaast kunnen ook actuele gebeurtenissen in het project de risico’s beïnvloeden. Het periodiek doornemen van de risico’s zorgt dat een actueel beeld beschikbaar is.

Meer weten over de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie? Bel of stuur een mail om met een goed kop koffie te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

robin@iapo.nl 06 – 4302 3640

Robin Aartsma

adminRisicomanagement