KRW Oost Nederland

Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit door het nemen van verschillende maatregelen. Deze maatregelen komen onder andere voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). We graven opnieuw nevengeulen bij rivieren, maken oevers natuurvriendelijk, leggen vispassages aan en zorgen voor nieuw leefgebied in drassige gebieden. Onderstaande overzicht zijn enkele lopende projecten van KRW Oost Nederland:

 • Rivierhout Ijssel
 • Hoecklingsdam
 • Wolderwijd
 • Cortenoever
 • Betrokken in fase

  Verkenning, Planuitwerking en Realisatie

 • Diensten

  Planningsmanagement

 • Sector

  Infrastructuur, Overheid

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat

 • KRW Oost Nederland

 • KRW Oost Nederland

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw organisatie? Bel of stuur een mail om met een goed kop koffie te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

martijn@iapo.nl 06 – 8350 0447

Martijn van de Kolk

iapobeheerKRW Oost Nederland